Privatumo politika

1. SĄVOKOS
1.1. Duomenų valdytojas, svetainės www.kigu.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas), yra įregistruotas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre ir jam yra suteiktas duomenų valdytojo indentifikavimo kodas.
1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių internetinėje parduotuvėje www.kigu.lt.
1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas, tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis.
 
2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą/saugojimą bei šios Taisyklės.
2.2. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.
2.3. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu info@kigu.lt. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenzija. 
2.4. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas www.kigu.lt interneto parduotuvėje. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto parduotuvėje www.kigu.lt. Jeigu Pirkėjas nesutinka su naujomis Taisyklėmis, jis turi teisę raštu jos atsisakyti. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naujomis Taisyklėmis.
 
 
3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
3.1. Visi vartotojai gali lankytis internetinėje parduotuvėje www.kigu.lt neatskleisdamas jokių savo asmeninių duomenų, tačiau jeigu jie norės įvykdyti pirkimą, jie turės įvesti būtinus asmens duomenis (tokius kaip pristatymo adresas, kontaktinis telefonas ir kt.).
3.2. Pirkėjas registruodamasis sutinka, kad jo asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos anketoje, Duomenų valdytojo būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis. Sutikimas duoti Duomenų valdytojui leidimą asmeninių duomenų apdorojimui yra savanoriškas ir Pirkėjas turi teisę atsiimti sutikimą, pateikdamas raštišką pareiškimą ir atsiųsdamas jį el.paštu info@kigu.lt
3.3. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos pats koreguoti bei, jeigu pačiam nepavyksta to padaryti, turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius savo asmens duomenis, blokuoti ar ištrinti savo duomenis, parašydamas el.laišką adresu info@kigu.lt Tokiu atveju Duomenų valdytojas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas).
3.4. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris atlieka registraciją interneto parduotuvėje www.kigu.lt, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą) prekių ar paslaugų užsakymų apdorojimui (arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui) bei pardavimui įvykdyti. Pirkėjas, užsiregistruodamas internetinėje parduotuvėje kigu.lt, pažymėjęs varnele, kad perskaitė ir sutinka su Duomenų valdytojo Privatumo politika, patvirtina sutinkantis, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų užsakymų www.kigu.lt internetinėje parduotuvėje apdorojimui ir pardavimui, bei tiesioginės rinkodaros tikslais (sutinka gauti naujienlaiškius bei informacinius pranešimus Pirkėjo nurodytu el.pašto adresu). Pirkėjas kelis kartus per mėnesį gaus naujienlaiškį savo nurodytu el.pašto adresu, tačiau jam yra sudaryta aiški galimybė naujienlaiškio atsisakyti.
3.5. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
3.6. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.
3.7. Pirkėjų duomenys yra saugojami ir naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais 1 metus nuo Pirkėjo paskutinio prisijungimo prie internetinės parduotuvės kigu.lt. Po šio termino kliento duomenys yra sunaikinami. Asmens duomenų sunaikinimą prižiūri atsakingas asmuo.
 
 
4. AUTOMATIŠKAI RENKAMA INFORMACIJA (NEASMENINIAI DUOMENYS)
4.1. Automatiškai yra renkama informacija per slapukus. Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, kuris yra laikinai perduodamas į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Kai Pirkėjas prisijungia prie www.kigu.lt internetinės parduotuvės, kai kuri neasmeninė informacija (apsilankymų skaičius, vaidutinis laikas, praleistas tinklapyje ir pan.) yra renkama automatiškai. Ši informacija Duomenų valdytojo yra naudojama tik informacijos, susijusios su tinklapio naudojimu, surinkimui, sudarant statistiką, kurios pagalba yra tobulinamas www.kigu.lt tinklapio patrauklumas, turinys ir funkcionalumas. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios interneto svetainės www.kigu.lt funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai.
4.2. Pirkėjas gali leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet Pirkėjas gali pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei nori nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. 
4.3. Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės parduotuvės svetainėje pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti ir pan.
4.4. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.
 
Jei kilo klausimų ar turite pasiūlymų / komentarų, rašykite mums!
El. paštu: info@kigu.lt
 
Gerų pirkinių!